RODO


Inspektor Ochrony Danych:
Waldemar Janik, email do kontaktu: iod@mp.slawkow.pl, tel. 504 650 675

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejskie Przedszkole w Sławkowie informuje:

  1. Administratorem danych osobowych dzieci i ich opiekunów jest Miejskie Przedszkole w Sławkowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 10, 41-260 Sławków.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Każde dziecko (opiekun prawny) posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  6. Dziecko (opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowane.
  9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mp.slawkow.pl
Informacja wytworzona przez:
Grażyna Jasica , w dniu:  26‑05‑2018 22:27:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik , w dniu:  26‑05‑2018 22:27:42
Data ostatniej aktualizacji:
10‑03‑2020 19:42:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie